نرجس کرامتی

درباره من

دکتر نرجس کرامتی
image

استادیار گروه آموزشی نانو شیمی @ دانشکده نانوفناوری

...

محقق گوگل

Citation

66

h-index

4

i10-index

2

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378

کارشناسی

صنعتی اصفهان

1385

کارشناسی ارشد

صنعتی اصفهان

1389

دکترا

صنعتی امیرکبیر

تجارب

1393 تا کنون

عضو هیات علمی دانشکده نانوفناوری

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

فرایند فوتوکاتالیستی

تصفیه آب و پساب

سنتز و مشخصه یابی نانو مواد

بهینه سازی فرایندی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Photocatalytic Degradation of Methylene blue with Synthesized rGO/ZnO/Cu
CHEMICAL PHYSICS LETTERS(2019)
9211135001, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^بهنام خوش اندام, ^نرجس کرامتی
Ultrasonic-assisted synthesis of new photocatalyst based on Fe-benzentricarboxylic (Fe-BTC) metal organic framework: Characterization and photocatalytic properties
JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY(2019)
9411721002, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
بررسی روشهای سنتز نانوفوتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم بر پایه سیلیکا بفرم آئروژل و میزان کارایی آن در فرایند تخریب فوتوکاتالیستی
دنیای نانو(2016)
9322721001, ^نرجس کرامتی*
Influence of parameters on the photocatalytic degradation of tetracycline in wastewater: A review
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2016)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis of Nanocomposite Based on Semnan Natural Zeolite for Photocatalytic Degradation of Tetracycline under Visible Light
Advances in Environmental Tehnology(2016)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Optimization of Photocatalytic Degradation of Tetracycline using Titania based on Natural Zeolite by Response Surface Approach
JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY(0)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی تیتانیاهای بارگذاری شده بر مونت موریلونیت در حذف آلاینده‌ها
International Congress and Exhibition of Sciences and Innovative Technologies (ICESIT-2018)(2018-09-05)
9511138011, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
بررسی روش¬های اصلاح مساحت سطح تیتانیا بر پایه مزومتخلخل سیلیکا و بهبود خواص فوتوکاتالیستی آن
اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین(2018-05-08)
9512722002, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
A Novel Magnetically Separable CoFe2O4/CuO Photocatalyst for Degradation of Methylene Blue under Visible Light
7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)(2018-02-27)
9411139003, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
Ultrasonic synthesis of Fe-BTC metal-organic framework as photocatalyst: Effects of reaction time and temperature
ششمین کنفرانس بین المللی مواد نانوساختار و ریزدانه(2017-11-12)
9411721002, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Visible Light-Driven Aerogel Cu-TiO2/SiO2 Photocatalyst for Degradation of Ethyl benzene
ششمین کنفرانس بین المللی مواد نانوساختار و ریزدانه(2017-11-12)
9322721001, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis and Characterization of Nano Clinoptilolite/Ag/ZnO zeolite
4th Iran International Zeolite Conference(2017-08-23)
9311721001, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
Enhancement of the photocatalytic activity of TiO2 by doping onto Clinoptilolite towards degradation of Tetracycline
هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست(2016-11-07)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Statistical investigation of photocatalytic degradation of Tetracycline under UV irradiation
ششمین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو(2016-10-26)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis of Ag/ZnO Nanoparticles Using Solution Combustion Synthesis (SCS)
6th international congress on nanoscience and nanotechnolog(2016-10-26)
9311139015, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
Structural investigations of Cu-N-TiO2/SiO2 porous nanocomposite
ششمین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو(2016-10-26)
9322721001, ^نرجس کرامتی, ^محسن مهدی پور قاضی
A review on roles of operational parameters on photocatalytic degradation of tetracycline in aqueous solution
اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی(2016-02-03)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Application of response surface methodology for optimization of operational variables in photodegradation of aqueous styrene under visible light
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2015)
^نرجس کرامتی, نرگس فلاح, بهرام ناصرنژاد
عملکرد مواد و غشاهای نانوساختار در تصفیه آب
(2017-07-20)
معادلات اساسی انتقال جرم در یک لایه غشایی
(2017-01-18)
فرآیند الکترودیالیز و استفاده مجدد از آب (رویکردهای نوین)
(2015-12-20)
بررسی کارایی نانوکامپوزیت اکسید روی/ آلومینا در تخریب فوتوکاتالیستی آنتی بیوتیک مترونیدازول از محیطهای آبی
(2017-10-02)
طراحی و ساخت راکتور فوتوکاتالیستی برای حذف رنگهای آزو
(2016-03-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
محاسبات عددی کارشناسی   (5 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
فرایندهای پتروشیمی   (4 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
جداسازی غشایی   (10 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی، نفت و گاز
ریاضیات مهندسی پیشرفته   (10 بار دانلود)
رشته : مهندسی نفت , گرایش : مخازن هیدروکربوری
طراحی راکتور پیشرفته   (11 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

میدان سعدی، ابتدای بلوار مولوی، ساختمان پردیس علوم و فناوریهای نوین دانشگاه سمنان
narjeskeramati@semnan.ac.ir
02331535408

فرم تماس